Bay Speed Art หล่อไฟเบอร์กลาส

บริการหล่อไฟเบอร์กลาส หล่อเรซิ่น งานปั้น-งานแกะ แลนด์มาร์ค มอคอัพ งานศิลปะทุกรูปแบบ

สร้างสรรค์งาน โดยนักประติมากรรมที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ